Egiaztagiriak

Egiaztagiriak

ENAC Kalibrazio egiaztagiriak

28/LC10.018 zenbakidun egiaztagiria, UNE-EN ISO/IEC 17.025 arauan (CGA-ENAC-LEC dokumentua) jasotako irizpideei jarraituz, ENACek emana, dimentsio-neurketen alorrean (laborategi iraunkorrean eta in situ).

28/LC10.018 zenbakidun egiaztagiria

ENAC ensaiakuntzen egiaztagiriak

16/LE134 zenbakidun egiaztagiria, UNE-EN ISO/IEC 17.025 arauan (CGA-ENAC-LEC dokumentua), jasotako irizpideei jarraituz, ENACek emana, saiakuntzak egiteko material metalikoen arloan (analisi kimikoak, saiakuntza mekanikoak eta saiakuntza metalografikoak).

16/LE134 zenbakidun egiaztagiria

16/LE1037 zenbakidun egiaztagiria, UNE-EN ISO/IEC 17.025 arauan (CGA-ENAC-LEC dokumentua) jasotako irizpideei jarraituz, ENACek emana, saiakuntzak egiteko ingurumenaren sektorean; ingurumeneko lagin likidoen alorrean, analisi fisiko-kimikoetan eta laginak hartzean.

16/LE1037 zenbakidun egiaztagiria

Ziurtagiriak

Teknikerren Kudeaketa Politika, zeinen oinarrizko balio estrategikoa pertsonak diren, kontuan hartzen da helburuak ezartzeko eta edozein jarduera gauzatzeko orduan. Kudeaketa integratuarekin, aplikagarriak zaizkigun betekizun guztiak errespetu eta betetzearekin eta gure kudeaketa sistemen hobekuntza iraunkorrarekin hartua dugun konpromisoa biltzen du.

ES17/22651 ziurtagiria, UNE-EN ISO 9001:2015 arauarekin bat, kalitatea kudeatzeko sistemen eremuan; SGSk ematen du, fabrikazio aurreratuaren, gainazalen ingeniaritzaren, IKTen eta produktu-ingeniaritzaren arloetan, I+G+b-ko eta zerbitzu teknologiko aurreratuetako proiektuak garatzeko.

ES17/22651 ziurtagiria

ES18/81816 ziurtagiria, UNE 166002:2021 arauarekin bat, I+G+b kudeatzeko sistemen eremuan; SGSk ematen du, fabrikazio aurreratuaren, gainazalen ingeniaritzaren, IKTen eta produktu-ingeniaritzaren arloetan, I+G+b-ko eta zerbitzu teknologiko aurreratuetako proiektuak garatzeko.

ES18/81816 ziurtagiria

ES21/208974 ziurtagiria, UNE-EN ISO 14001:2015 arauarekin bat, ingurumena kudeatzeko sistemen eremuan; SGSk ematen du, fabrikazio aurreratuaren, gainazalen ingeniaritzaren, IKTen eta produktu-ingeniaritzaren arloetan, I+G+b-ko eta zerbitzu teknologiko aurreratuetako proiektuak garatzeko.

ES21-208974 ziurtagiria

ES21/208975 ziurtagiria, ISO 45001:2018 arauarekin bat, laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemen eremuan; SGSk ematen du, fabrikazio aurreratuaren, gainazalen ingeniaritzaren, IKTen eta produktu-ingeniaritzaren arloetan, I+G+b-ko eta zerbitzu teknologiko aurreratuetako proiektuak garatzeko.

ES21-208975 ziurtagiria

ES21/209075 ziurtagiria, ISO 13485:2016 arauarekin bat, produktu sanitarioen kalitatea kudeatzeko sistemen eremuan; SGSk ematen du, produktu sanitarioen I+G+b-ko proiektuak diseinatu eta garatzeko.

ES21/209075 ziurtagiria

ES111232-AJ-1 ziurtagiria, ISO 50001:2018 arauarekin bat datorrena, energia kudeatzeko sistemen esparruan, Bureau Veritasek emandakoa eraikinen kudeaketa eskuordetua egiteko energiaren kudeaketan, ustiapenean, zainketan, garbiketan, segurtasunean eta mantentze-lanetan.

49LC zenbakidun erregistro-ziurtagiria, Farmazia eta Osasun Produktuen Zuzendaritza Nagusiak emana, inplante klinikoen kalitatea kontrolatzeko saiakuntzak egiteko.

Pertsonak prestatzeko ziurtagiria, UNE-EN ISO 9712:2012 arauan jasotako irizpideei jarraituz, CERTIAENDek emana (Saiakuntza Ez Suntsitzaileen Espainiako Elkartearen Ziurtapen Erakundea) partikula magnetikoen 2. Mailako saiakuntzak egiteko Material Metaliko eta Soldadura industria sektoreetan.

 

Administrazio Hidraulikoaren Erakunde Laguntzailearen titulua, Ingurumeneko eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioak emana, 2006ko martxoaren 23ko uren kalitatea kontrolatzeari eta zaintzeri eta jabari publiko hidraulikoko isurien kudeaketari buruzko MAM/985/2006 Aginduari jarraituz.

Administrazio Hidraulikoaren Erakunde Laguntzailearen titulua, Ingurumeneko eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioak emana

BIKAIN Eusko Jaurlaritzak ematen duen ziurtagiri ofiziala, publikoa eta doakoa da. Esparru sozioekonomikoan euskararen presentziaren, erabileraren eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila egiaztatu eta aitortzen du.